Mediaspora: Voor vluchtelingen en migranten met journalistieke ambities | info@mediaspora.nl
Met het project Mediaspora willen Mira Media, VON en On File de participatie bevorderen van vluchtelingen en migranten in de media en het maatschappelijk debat. Mediaspora omvat een aantal deelprojecten, voor mensen met of zonder ervaring in de journalistiek. Mediaspora wil de weg effenen tussen de reguliere media en journalisten en opiniemakers die een ander geluid kunnen laten horen en verfrissende invalshoeken kunnen kiezen.

Waarom Mediaspora?
De media besteden de laatste jaren steeds meer aandacht aan de multiculturele samenleving. De participatie van vluchtelingen of migranten in de media blijft echter achter. Voor de kwaliteit van de berichtgeving en het niveau van het debat is het van belang dat journalisten en intellectuelen met een vluchtelingen- of migrantenachtergrond hun weg vinden naar de media. Mediaspora wil hen daarbij helpen; door hen wegwijs te maken, te trainen en hun producten te publiceren. Ook wil Mediaspora de reguliere media helpen de weg te vinden naar journalisten en opiniemakers van niet-Nederlandse afkomst.Digitaal magazine ex Ponto
In het digitale magazine ex Ponto vindt de lezer achtergrondartikelen, reportages, columns en opiniestukken, die vooral betrekking hebben op herkomstlanden van vluchtelingen en op de positie van vluchtelingen en migranten in Nederland. Artikelen worden geleverd door een netwerk van journalisten. Het magazine verschijnt drie tot vier keer per jaar.


Vluchtelingen en de media
Het project Vluchtelingen en de media richt zich op vluchtelingen die journalistieke of opiniërende stukken willen schrijven, en die hun vaardigheden op deze terreinen willen vergroten. Er wordt gewerkt met een vaste kerngroep, die een eigen site (www.vluchtelingen.net) tot zijn beschikking krijgt. Regionale groepen kunnen zich aansluiten. De site is zowel een etalage als een laboratorium. Vluchtelingen en de media investeert in de deskundigheid van deelnemers door begeleiding, intervisie en discussie. Deelnemers maken kennis met de werkwijze en cultuur van de Nederlandse media – en met Nederlandse journalisten.


Trainingen en expertmeetings
Mediaspora organiseert trainingen en expertmeetings voor beginnende en gevorderde journalisten.

Gastlessenprogramma
Vluchteling-journalisten geven les aan aankomend journalisten. Het doel is hun blikveld te verruimen en hen wegwijs te maken in netwerken van vluchtelingen. De studenten krijgen zo meer kennis over herkomstlanden en een beter zicht op de bijzondere positie van vluchtelingen in Nederland.

Informatie en aanmelding
De trainingen en expertmeetings zijn al van start gegaan. Wilt u meer informatie, of deelnemen aan een van de projecten, dan kunt u contact opnemen met: info@mediaspora.nlMira Media is een landelijke organisatie die streeft naar gelijkwaardige deelname van etnisch culturele minderheden in de audiovisuele media op alle functieniveaus en naar een medialandschap dat een afspiegeling is van de multiculturele samenleving. Zie www.miramedia.nl.
Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) is de landelijke belangenbehartiger van vluchtelingen in Nederland. Meer dan vierhonderd organisaties van vluchtelingen hebben hun krachten in VON gebundeld. VON vertegenwoordigt de vluchtelingen in Nederland en haar positie als overlegorgaan van de overheid is vastgelegd in de Wet Overleg Minderheden. Zie www.vluchtelingenorganisaties.nl.
On File is de vereniging voor vluchteling-journalisten en schrijvers. Zij bevordert contacten tussen haar leden en de Nederlandse media en vakgenoten, zodat vluchteling-journalisten en schrijvers hun beroep weer kunnen oppakken, en de Nederlandse media gestimuleerd worden om een genuanceerd beeld te geven van vluchtelingen en de landen van herkomst. Zie www.onfile.eu.

Mediaspora wordt mede mogelijk gemaakt door:
Bedrijfsfonds voor de Pers
Europees Vluchtelingenfonds
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
VSBfonds
© 2007 Mediaspora | Design: het Redactielokaal